contact-us

לקבלת ייעוץ עם הצוות המקצועי

לקבלת ייעוץ עם הצוות המקצועי

  גמילה מזהות בדויה

  גמילה מזהות בדויה

  חומות וסורגים מגבילים את חרותו של החוטא לחברה.

  אני מכיר אסיר אחד שאשמתו שנויה במחלוקת, גופו כלוא אבל רוחו חופשיה. אני גם מכיר איש חופשי, הוא נע מנקודה לנקודה במרחב הפיזי אבל נפשו כלואה בתדמיתו הכוזבת.

  תאווה, אנוכיות, ריכוז עצמי, טינה ופחד אלו חומרי הבניין מהן מורכבת מערכת הכליאה של נפש האדם שחטא לעצמו ושלח את רוחו מאחורי סורג ובריח.

  הרגש הכולא את הרוח מקורו בשבר שלא נחווה, הוא נובע מהפגיעות, אותן פגיעות קמאיות ומתמשכות מילדותי ומחיים , הפגיעות באינסטינקטים הבסיסיים ביותר שלי. אלו שהתרחשו עוד לפני שהייתה אישיות חזקה דיה להכיל אותן.

  חוסר המסוגלות לקבל אחריות אישית על החולשות והפגיעות שלי הביאו אותי לכסות את פצעי הנפש במסכות ואגו מזויף. כמו לבשתי שריון, התרגלתי אליו, הזדהיתי אתו והאמנתי שהוא זה אני. הייתי כלוא בתוכו ובתוך כל אותן אמונות עיוורות שאימצתי בילדותי, הרבה לפני שידעתי להטיל ספק ולדרוש הוכחה. הפרדיגמה שנבנתה בינקותי לא השתנתה בשנות בגרותי וליוותה אותי מאז.

  הדחקה, הכחשה, פיצול או הימנעות

  אלו שהיו אמורים להגן עלי בהיותי חסר אונים, בשנות בגרותי הפכו לפסל שאני כלוא בתוכו.

  נפשו של האסיר הכלוא בתדמיתו הכוזבת מבקשת חופש, חופש להיות גם וגם, חופש לנוע בין האפשרויות, חופש מעמדה נוקשה של ריצוי או לחלופין התנגדות, חופש להיות מידה והיפוכה על פי בחירתו, חופש לבטא עצמו בשלמות מבלי לחשוש מהשפלה ועונש, חופש מההזדהות המשתפת אליו מעיני אחרים. תהיה זו א שפיות מצידו להניח כי אם ישוחרר ממסגרת הכליאה החיצונית, יחווה חופש אמיתי.

  ההתמכרות בראשיתה העניקה לאסיר חווית חנינה מאותה תחושה סופית של אנוש, העניקה טעימה מאותו חופש, הפכה אותו גמיש להיות הוא עצמו על כל היבטיו המגוונים והשונים. כשאר השימוש בסם או בהתנהגויות ממכרות משמש לטעימה מהחופש, מהחנינה, לא קשה להבין מדוע האדם לא ירצה לוותר על הסם שלו. הוויתור על הסם נחווה כוויתור על החופש, וכניעה למערכת הכליאה הדורשת צייתנות, וחזרתו להיותו פסל מקובע.

  לסיכומו של דבר,

  השפיות היא ההכרה כי שחרור מעצמי כוזב נוקשה יוענק לו רק אם יקבל מרות מעליו שתשחרר אותו. אדם חייב להיות מנוהל, ומשהו חייב לנהל אותו, הוא יכול לבחור את אלוהיו, אך לא יכול לנהל בעצמו. האם נרצה שאלוהים יהיה הכסף, המעמד, הגוף, הרגש או הסמים? "עבד אדני הוא לבדו חופשי" אמר יהודה הלוי, מיהו האלוהים שאנחנו נבחר? מהן הגבולות שישחררו אותנו מלעבוד פסלים?

  לקבלת ייעוץ עם הצוות המקצועי

  לקבלת ייעוץ עם הצוות המקצועי

   למאמרים נוספים

   post-image
   תחלואה כפולה - אתגרים וטיפול

   תחלואה כפולה היא מצב בו אדם לוקה בשתי תחלואות - התמכרות לחומרים ממכרים והפרעה פסיכיאטרית....

   המשך קריאה
   post-image
   התמכרות לסמים מנקודת מבט פסיכואנליטית

   התמכרות לסמים מנקודת מבט פסיכואנליטית מהי התמכרות התמכרות לסמים היא מחלה מורכבת וכרונית המאופיינת בשימוש כפייתי בסמים...

   המשך קריאה
   post-image
   הפרעות אכילה מנקודת מבטה של מלאני קליין

   הפרעות אכילה מנקודת מבטה של מלאני קליין מלאני קליין הייתה פסיכואנליטיקאית שתרמה תרומה חשובה להבנת ההתפתחות...

   המשך קריאה