contact-us

לקבלת ייעוץ עם הצוות המקצועי

לקבלת ייעוץ עם הצוות המקצועי

  תהליך גמילה ביתית – אחד על אחד

  תהליך גמילה ביתית – אחד על אחד

  טיפול בבית בהתמכרות לאלכוהול, סמים, תרופות מרשם, הימורים, קניות ומסכים

  להתרחק מהחיים האמיתיים ומהסביבה הטבעית על מנת להיגמל, זה לא תמיד הכרחי ולא מתאים לכל אחד. הפתרון הרווח בימינו לבעיות התמכרות, הוא אשפוז במרכזי גמילה. במכון הרמוניה אנו רואים פיתרון זה כפיתרון הכרחי במצבי קיצון בלבד, ומאמינים כי ניתן לחסוך את טראומת האישפוז, במקביל לתהליך לווי אינטנסיבי, בסביבת הקהילה, הטבעית והמוכרת. הגמילה בבית והתהליך במסגרת פתוחה מאפשר בניית בסיס איתן ויציב, תוך התמודדות עם אתגרי החיים והקושי בניהולם על פי התנאים המקובלים. תוכנית ההחלמה היא אישית – ומותאמת למצב הפיזי, נפשי ותפקודי של המטופל. הגמילה עצמה מתבצעת בבית המטופל\ במתחם פרטי בהתאם לצורכי המטופל. 

  הגישה הטיפולית לגמילה ביתית

  המודל של הרמוניה בנוי על ההיבטים הביו-פסיכו-סוציאליים של ההתמכרות וההחלמה. גישה זו, הגישה המערכתית, מתייחסת לאדם בסביבתו ולוקחת בחשבון את ההשפעות ההדדיות שמייצרות, מאפשרות או מקבעות מנגנונים לא יעילים להתמודדות עם משברי חיים. בטיפול מערכתי, אנו שואפים לזהות ולחזק את הכוחות והמשאבים להתמודדות עם משברים ולסייע בבניית חוסן נפשי, אישי ומערכתי, שיוביל לאיזון מחודש של המערכת המשפחתית. ההיבט הסוציאלי של ההתמכרות מתבטא בפגיעה בתפקוד, פגיעה במערכות יחסים בין אישיות ובהימנעות ממהלך החיים הנורמטיבי. ברמה המשפחתית, המכור הופך למרכז החיים והמערכת כולה סובבת סביבו. במקרים רבים ניתן לראות אי הסכמה או וויכוחים בין בני המשפחה בנוגע לדרכי ההתמודדות עם המכור. החיים בצל ההתמכרות מתאפיינים ברצף של משברים כך שכלל המערכות בחייו, והמערכת המשפחתית בפרט, נמצאת במצב של דריכות מתמדת, דאגה וחוסר אונים. אמונה רווחת היא שברגע שהמכור מגיע לטיפול, המשפחה יכולה להרפות ולהשתחרר מהדאגות. הניסיון שלנו מוכיח כי הכניסה של המכור לטיפול מייצרת דווקא משבר משפחתי נוסף. ישנה נפילת מתח, ופעמים רבות קיימת הצפה רגשית אצל בני המשפחה בעקבות שנים של חיים בחברת המכור. אנו מאמינים כי יש צורך לתת תמיכה, סיוע והכוונה לכל חברי המשפחה על מנת לאפשר ולקדם שינוי בר קיימא אצל המכור, ובכך להחזיר את המשפחה למצב של הרמוניה

  אנו מספקים תוכנית החלמה טיפולית מלאה הכוללת: ליווי ותמיכה בתהליכי גמילה ביתית, טיפול פרטני, טיפול משפחתי, הדרכת הורים, טיפול זוגי, טיפול רפואי פסיכיאטרי, טיפול הוליסטי, מרכז יום וטיפול קבוצתי.

  להתרחק מהחיים האמיתיים ומהסביבה הטבעית על מנת להיגמל, זה לא תמיד הכרחי ולא מתאים לכל אחד. הגמילה בבית מבוצעת בבית המטופל\בדירה, ונמשכת בין 5-10 ימים, בהתאם למצבו של המטופל. הגמילה מתבצעת ע"י ליווי של מדריך צמוד, ורופא בזמינות. לאחר שלב הגמילה הפיזית ההמלצה היא לרוב להמשיך טיפול ריגשי והתנהגותי במתכונת המתואמת למצבו של המטופל.

  לקבלת ייעוץ עם הצוות המקצועי

  לקבלת ייעוץ עם הצוות המקצועי

   לשירותים נוספים